Mời quý đồng hương

01/04/2024Việc văn phòng

1. Mời quý đồng hương có bằng địa ốc của tiểu bang California về cộng tác với Ana Real Estate. Làm toàn thời gian, bán thời gian vẫn có lợi tức, có thể đầu tư sinh lợi cho chính mình, cho gia đình mình. Chuyên viên địa ốc mới vào nghề sẽ được luật sư địa ốc huấn luyện một cách tỉ mỉ và những chuyên viên địa ốc có kinh nghiệm hướng dẫn để trở thành chuyên viên chuyên nghiệp. Những lớp học hoàn toàn miễn phí. Gọi broker An Nguyễn 714- 260-5884. DRE#00847066.

Orange County, CA