TS PLUMBING

01/04/2024Sửa ống nước

Chuyên thông ống cống nghẹt, sửa ống nước, gas water heater, bathtub, sinks, faucet, toilets, completed plumbing. Việc làm kỹ lưỡng. 714-785-9482 (Long)

Orange County, CA

ANDY PLUMBING

01/04/2024Sửa ống nước

ANDY PLUMBING LIC.#854494 Sửa ống nước, rò rĩ, thông cống. Thay bình nước nóng, gas, điện; gắn máy lạnh. Sơn sửa nhà. Tận tâm, uy tín. 714-679-7927 (Andy)

Orange County, CA

MINH sửa ống nước: 714-823-6855

01/04/2024Sửa ống nước

MINH (LIC#980972) Sửa/Thay mới hệ thống ống nước, cống. Hot water tank, sink, Faucets, Disposal, Toilet,… Thông cống, Mainline snake machine,… Tận tâm, kỹ lưỡng. 714-823-6855 (Minh)

Orange County, CA

UNITED PLUMPING

01/04/2024Sửa ống nước

C36 = 968067 License, Bond, Insured Commercial – Residential Thay và sửa ống nước, ống cống, ống gas Leak detection, video Inspection, line located, re-pipe, water heater (tank-tankless), hydrojet, Pipe lining, all fixtures services & repair. Johnny (Trung) 714-333-6188

Orange County, CA