Cần thợ Tóc và Nail

01/04/2024Việc tóc / Làm móng

Cần thợ Tóc  và Nail Làm ở West Los Angeles, kinh nghiệm. Cindy cell (408) 807-7030; Tiệm (310) 397-0339

West Los Angeles, CA

CẦN THỢ NAILS

01/04/2023Việc tóc / Làm móng

CẦN THỢ NAILS Tiệm Nails ở vùng Chino cần thợ có kinh nghiệm làm Bột + Dipping + Gel và CTN, có bao lương. L/L: Tâm / 714-757-6299

Chino, CA