WEST COVINA

01/04/2024Nhà / Chung cư

3 pn/2 pn, 1.5 pt, 2 tầng, 2 nhà để xe. Gồm nước, rác, điều hòa, máy suởi, nhà mới được tân trang lại. 626-482-5382