DỊCH VỤ

01/04/2024

Chi tiết:

• Khai thuế cá nhân, thuế Cơ sở thương mại • Giữ sổ sách kế toán • Làm lương cho nhân viên (W-2, 1099-NEC) • Khai thuế Payroll, Sale Tax • Tax planning • Audit Rep *Thông báo: ERC REFUND Chuyên giúp các Cơ Sở Thương Mại apply ERTC (Employee Retention Tax Credit). THOMAS TRAN, CPA (Certified Public Accountant). 10282 Westminster Ave, Garden Grove, (714) 462-6307

Thông tin liên lạc
Điện thoại: (714) 462-6307
Địa chỉ liên lạc: Garden Grove, CA, US
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]
Send Your Offer
Send Message

Tin cùng Danh mục

CHUYÊN BẢO HIỂM CHO

01/04/2024Khai thuế / Giữ sổ sách kế toán / Bảo hiểm

Xe-Nhà-Đầu tư-Cơ sở thương mại-Nhân thọ. Tư vấn miễn phí • VAN GORDON (Lic.#0K45003) 8927 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92844 www.farmersagent.com/vgordon (714) 903-5555

Garden Grove, CA